Người theo dõi

Đường đến vinh quang

Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Không đi thì không thể đến.

Nhân quả tuần hoàn

Nhân quả tuần hoàn. Có gieo ắt sẽ gặt, tốt xấu do ta chọn.

Suối nguồn hạnh phúc

Hạnh phúc chỉ đơn giản là làm cho mọi người hạnh phúc.

Niên kỷ công nghệ

Công nghệ là gì? Chỉ đơn giản là biến những điều phức tạp trở nên đơn giản.

Nhà là tổ ấm

Sự bình yên giản dị nhất là khi ta trở về nhà. Không đâu bằng ở nhà vì nó là tổ ấm.

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

BỘ HIỂN THỊ SC200 & SC1000 KẾT NỐI ĐA SENSORS

Bộ hiển thị Sc200 và Sc1000 của hãng HACH - USA là bộ hiển thị có thể kết nối với 15 sensor khác nhau giúp chúng ta kiểm soát liên tục các thông số đo vượt ngưỡng cho phép.
Bộ hiển thị SC200 - Controller

👉
👉👉 SC200 kết nối được tối đa 2 sensor còn SC1000 kết nối được lên đến 8 sensors.
Bộ hiển thị SC1000 - Controller
Các thông số đo của các Sensors mà bộ hiển thị có thể kết nối:
1. Ammonium - Đo amoni.
2. Chlorine ( Free & Total ) - Đo chlorin dư và tổng.
3. Chlorine Dioxide.
4. Conductivity - Đo độ dẫn.
5. Dissolved Oxygen - Đo Oxy hòa tan.
6. Luminescent Dissolved Oxygen - Đo Oxy hòa tan bằng quang học.
7. Nitrate - Đo nitrate.
8. Ozone - Đo Ozone.
9. Oil in water - Đo dầu trong nước.
10. pH/ORP - Đo pH/ORP.
11. Phosphate - Đo phosphate.
12. Sludge Level - Đo mức bùn.
13. Suspended Solids - Đo chất rắn lơ lững.
14. Turbidity - Đo độ đục
15. UV Absorbance - Đo COD/BOD
BỘ HIỂN THỊ SC200 & SC1000 KẾT NỐI ĐA SENSORS
Đây là bộ đo các thông số quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng nước đầu vào, đầu ra cũng như trong quá trình xử lý nước. Điều này giúp cho chúng ta tiết kiệm được chi phí vận hành, xử lý cũng như tiết kiệm được hóa chất phải kiểm tra thường xuyên.
Liên hệ
Mr. Thạch - 0906 876 799
Email: thach.nguyen@thiviet.com