Người theo dõi

DỊCH VỤ SỬA CHỬA


  1.  Nhận bảo trì sửa chửa thiết bị phòng thí nghiệm nước của hãng HACH - USA và hệ thống quan trắc Online nước thải, nước cấp, nước uống, nước sản xuất ... 
  2.  Hơn 20 năm phân phối vận hành, lắp đặt và hướng dẫn các thiết bị hãng HACH cho các phòng thí nghiệm Lab và Online về phân tích H2O. Chúng tôi cam kết có thể xử lý được mọi vân đề về các thiết bị của hãng HACH ở 2 lĩnh vực LAB & Online.
Liên hệ:
Mr. Nguyễn Thủy Thạch
HP: 0906 876799
Email: thach.nguyen@thiviet.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét